- عمیق گم شده ام در روزهای طوفانی                                      برای پیدا شدنم امن یجیب می خوانم ! .
/ 13 نظر / 14 بازدید
       - برای عاشق شدن ذره ای نیاز می خواهیم        نیاز به دوست داشتن کسی بیش از خود        نیاز به ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 11 بازدید
       - مرا از نگاهم بخوان که با سکوت                              برایت ترانه می خوانم                       من تو را از ابهام واژه ها ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 10 بازدید
مرداد 91
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
14 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
6 پست