- شاید زندگی آن جشنی که انتظارش را داشتی نباشد . اما اکنون که به آن دعوت

 شده ای نیکو عمل کن ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
نسيم

سلام خوشگلم حتما در مهمانی ادب را رعايت می کنم.مثلا قول می دم جيگرطلای پدر را بنوسم!!