- کلام خدا ( حدیث قدسی ) :

        من گنج پنهانی بودم می خواستم شناخته شوم خلق را آفریدم تا آنکه

       مرا بشناسد زیرا آدمی نشانه بزرگ خدا و جانشین خدا در روی زمین و

       آئینه نمایشگر صفات الهی است .

 

       .

/ 0 نظر / 8 بازدید