برای خاطر چمنزارها،

                              خدا را قسم داده ام ،

                                                          تا چشمه سارها هیچ گاه از سرود رفتن باز نایستند...

 پس جاری باش

                      تا زندگی کنم ...

.

/ 2 نظر / 6 بازدید
نسیم

سلام عزیزم متشکرم بخاطر همه لطفی که داری اما از کجا فهمیدی من همون چشمه ام امضا یک نفر دچار توهم شدید

نسیم

پس چرا به من سر نزدی؟