هرگاه خداوند تو رو به لبه پرتگاه هدایت کرد به او اعتماد کن

          ؛ چون یا تو رو از پشت می گیره و یا به تو پرواز رو می آموزه ؛

/ 0 نظر / 5 بازدید