- آنچه مسحورم می کند

            نه حضورت

                             که اعجازت

           در بازآفرینی دوباره من از خودم بود

                                                تو خود ای سبزترین معجزه...

.

/ 1 نظر / 8 بازدید
Nasim

ای سبزترین معجره آیا روزی دوباره اعجاز حضورت مسحورم خواهد کرد؟