- اگر می توانست زبانی را که از کلمات بی نیاز بود فرا گیرد ، مي توانست

                   جهان را كشف كند و راز آن را بگشايد ...

              - و من و تو  آن زبان را بين خود آموختيم و كاشف جهان يكديگريم ...

 

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نسيم

تو اينو برای منم نوشتيد؟