- اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه نباشد

                                   ، صدای آب زیبا نخواهد بود ...

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
رفيق

اي ماه خون، بار ديگر از راه ميرسي و با نسيم گرم كربلايي، قصه آلاله هاي سرخ را به گوش جان مي رساني. دوباره سكوت تاريخ را در هم مي شكني و بغض ناله را از تنگناي حنجره ها آزاد مي كني. بار ديگر از راه ميرسي و برف سكوت را با آفتاب عشقي كه بر آسمان سينه داري، آب مي نمايي و آن را به اقيانوس خروشان فرياد مي رساني! اي ماه خدا! قدومت .كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا. .....فرااارسیدن ماه محرم تسلیت عرض میکنم ...التماس دعا