تو ....

 

     - هر کجا یادی اگر هست ،

                           فقط یاد تو را در دل من زنده کند

      هر کجا نامی اگر هست

                          فقط نام تو از خاطر من می گذرد ...

.

/ 1 نظر / 35 بازدید