- بچه ها موجودات نازنینی هستند . چند روز پیش با کوچولوی سه ساله ای در مورد فرشته ها حرف

می زدم . بهش گفتم تو می دونی فرشته ها کی هستن ؟ گفت : آره ، اونا یه کسای خیلی مهربونی !

هستن که بچه ها رو دوست دارن و وقتی کارهای خوب می کنن بهشون جایزه میدن . گفتم : تا حالا

فرشته ها رو دیدی ؟ گفت : نه . گفتم : به نظرت فرشته ها چه شکلین ؟ یه کمی فکر کرد و گفت :

شکل مامان بزرگا !

.

/ 1 نظر / 5 بازدید