چهار روایت از یک نژاد

 

    

خواهرم ، 12 سال دارد .

مادرم ، 36 سال دارد .

مادر مادرم ، 60 سال دارد .

مادر مادر مادرم ، 78 سال دارد .

خواهرم ، پیتزا دوست دارد .

مادرم ، به پیتزا آلرژی دارد .

مادر مادرم ، پیتزا را با نان سنگک می خورد .

مادر مادر مادرم ، نه می داند پیتزا چه جور غذایی است و نه می داند آلرژی یعنی چه .

خواهرم از mp4 اش موسیقی گوش می دهد .

مادرم ، از ضبط ماشین موسیقی گوش می دهد .

مادر مادرم ، از تلویزیون موسیقی گوش می دهد .

مادر مادر مادرم ، از لابه لای درختان به آواز گنجشک ها گوش می دهد .

خواهرم ، با بوی گوسفند دماغش را می گیرد .

مادرم ، با بوی گوسفند صورتش را در هم می کند .

مادر مادرم ، با بوی گوسفند هیچ نمی گوید .

مادر مادر مادرم ، با بوی گوسفند زندگی می کند .

خواهرم ، شال سر می کند .

مادرم ، روسری سر می کند .

مادر مادرم ، مقنعه سر می کند .

مادر مادر مادرم ، چارقد سر می کند .

خواهرم ، صبح با صدای ماشین ها از خواب بلند می شود .

مادرم ، صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بلند می شود .

مادر مادم ، صبح با صدای اذان از خواب بلند می شود .

مادر مادر مادرم ، صبح با صدای خروس از خواب بلند می شود .

خواهرم ، روی یک تخت ، تشک و بالشت می خوابد .

مادرم ، روی تشک و بالشت می خوابد .

مادر مادرم ، روی یک بالشت می خوابد .

مادر مادر مادرم ، روی دستانش می خوابد .

خواهرم آسمان را نمی بیند .

مادرم ، آسمان را آبی نمی بیند .

مادر مادرم ، آسمان را آبی آبی نمی بیند .

مادر مادر مادرم ، آسمام را آبی آبی آبی می بیند .

خواهرم ، صبح جایی نمی رود .

مادرم ، بعضی صبح ها به خرید می رود .

مادر مادرم ، اکثر صبح ها به نانوایی می رود .

مادر مادر مادرم ، هر صبح به دشت می رود .

خواهرم ، نماز می خواند .

مادر م ، نمازش را نزدیک به مسجد می خواند .

مادر مادرم ، نمازش را در مسجد می خواند .

مادر مادر مادرم ، قبل از اذان به مسجد می رود تا نمازش را در مسجد بخواند .

خواهرم ، شهر را دوست دارد .

مادرم ، روستا را هم دوست دارد .

مادر مادرم ، روستا را دوست دارد .

مادر مادر مادرم ، در روستا زندگی می کند .

 ***

خواهرم ، فرزند مادرم است .

مادرم ، فرزند مادر مادرم است .

مادر مادرم ، فرزند مادر مادر مادرم است .

مادر مادر مادرم ، مادر خواهرم است .

 

                                  برگرفته شده از صفحه مدرسه روزنامه کیهان

                                                  آقای محمد حیدری

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
مرتضی

جالب بود تغییر در افکار و عقاید نسل جدید طبیعی است و انکار ناپذیر . اما نبایستی ارزشها و تجارب و زیبائی های نسل های گذشته و آداب و رسوم مثبت خودمان را هم به باد فراموشی بسپاریم در ضمن ممنون از لینکت در پناه ضامن آهو

Nasim

قربونت برم در مورد مادر ومادر مادر و مادر مادر مادر و خواهر و هرچی زن در نسل ما و نسل پیش از ما و نسل بعد از ما بود نوشته بودی دیگه. حالا روزنامه کیهان مفته وبلاگ تو که مفت نیست!!