اگر بهتر نشویم ، خوب هم نمی مانیم ،پس به حال راضی نشو .

/ 2 نظر / 7 بازدید
مامان فرید

ببخشید من نفهمیدم منظورم شما چی بود!!

مامان فرید

سلام تنبل مسخرشو در آوردی بنویس دیگه