نامیرا

 

     - و او هزار سال زیسته بود

                               مکرر و مکرر و مکرر زاده شده بود

       ولی هیچ گاه نمرده بود

                و در این هزاره بارها و بارها

                            یخ بسته بود و خرد شده بود و پوسیده بود و ذوب شده بود و ...

       باز مکرر و مکرر و مکرر زاده شده بود

                                         ولی هیچ گاه نمرده بود

                                                               و هزار سال زیسته بود ...

.

/ 3 نظر / 29 بازدید
نسیم خیس کولی

مهربانم عزیزم هزار هزار بار بر صورت نازنینت بوسه میزنم دلتنگ صدای گرم و آسمانیت هستم

نسیم خیس کولی

مهربانم عزیزم هزار هزار بار بر صورت نازنینت بوسه میزنم دلتنگ صدای گرم و آسمانیت هستم

سمیرا منفرد

سلام همنام...خوشحالم که دوباره میبینمت موفق باشی