پست های ارسال شده در آبان سال 1385

کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره                                                              ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره سقف دل بستگی بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
خدایا ! اگر همه درختان عالم قلم شوند و تمامی دریاهای جهان دفتر و همه آدمیان از ابتدای آفرینش دنیا تا آخرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید