پست های ارسال شده در دی سال 1385

        - روزي از ميكل آنژ پرسيدند كه چگونه مي تواند چنين آثار زيبايي خلق كند . مجسمه ساز          پاسخ داد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید
       - تنبيه واقعي دروغگو اين نيست كه ديگران سخنانش را باور نمي كنند ،         بلكه اين است كه او ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید
      - ديروز مي گفتي همين فردا        امروز مي گويي همين فردا        فردا كه آيد نيز خواهي گفت                                                      باشد همين ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
            - اگر می توانست زبانی را که از کلمات بی نیاز بود فرا گیرد ، مي توانست                    ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید