پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

     - کسی به درختان بی بر آزار نمی رساند ،             تنها به درختاني سنگ مي زنند                   كه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
                       - فروغ بخش شب انتظار آمدنی است      نگار آمدنی غمگسار آمدنی است                  ببین چگونه قناری ز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید