پست های ارسال شده در آبان سال 1386

             - هر آنچه زیباست همیشه خوب نیست ،                اما آنچه خوب است هميشه زيباست ! .
/ 1 نظر / 6 بازدید
       - سلامت رواني ما دقيقاً بستگي دارد به اينكه تا چه حد بتوانيم كساني          را كه با  اعمالشان به نحوي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید