پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

ما بي صدا مطالعه مي كرديم      اما كتاب را كه ورق مي زديم     تنها      گاهي به هم نگاهي ...      ناگاه              ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید