پست های ارسال شده در مهر سال 1387

       - با تو تجربه خواهم کرد       هر رؤیا               که جسارت دیدنش را                                         در ژرف ترین لایه های خواب شبانگاهیم                               ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید
       - بی کلام می نوازیم              با سکوت معنایت می کنم                    آنگاه که فریاد ها می خواهند ,                             بر باورم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید