پست های ارسال شده در آدر سال 1387

       - توی چند تا پست قبلیم از کوچولویی نوشته بودم که فرشته ها از نظر اون چیزی  شبیه مامان بزرگش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید
       - در مطلع عشق تو                       دیگر بار زاده شدم،                             آنگاه با تو بالیدم و به اوج رسیدم               از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
       - با حضورت واژه ها گنگ می شوند ...                آنجاست که چشمانم برایت می گویند                                                                         و از تو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید