پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

       - بارهایت را همه بر دوش مکش                      که خداوند شانه های ما را                                     از آن یکدیگر آفریده است      و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 11 بازدید