پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

       - درخشش خورشید مهر آفرین نشانت بر انگشتانم              مرا تا آسمان بالا می برد                                                تا تقدس یک میثاق ، ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 9 بازدید