پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

  - می گویند خداوند بر آدمیان منت نهاد               آنگاه که کلمه را به آنان آموخت                          و من او را ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 15 بازدید