پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

       - دلم باران می خواهد           به یاد روزهایی که دانه دانه بر رخسارم می چکید                                      و آنچنان از ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید