پست های ارسال شده در آبان سال 1388

       - رد پای مرا بر ریگهای بیابان                 عقابهای تیز پرواز شهادت می دهند                       و  رد سر انگشتانم بر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید