پست های ارسال شده در آدر سال 1388

       - برای قالیچه هزار رنگم نقشی تازه بیاور                 می خواهم لحظه لحظه های بودنت را                                       بر تار ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 5 بازدید
       - جشن شهاب باران آسمان               حاصل تراش خوردن تن آنهاست                     آری برای درخشیدن باید تحمل صیقل خوردن داشت... . ادامه مطلب
/ 7 نظر / 11 بازدید