پست های ارسال شده در دی سال 1388

       - با دیدگانی روشن                         بر شعله های افروخته اش می نگرم ،                                                                            زیباست !        زیبا و گرم و ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 3 بازدید