پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

       - روزی که آمدی تو را خواهم شناخت        تو را از درخشش چشمانت خواهم شناخت        و از معصومیت نگاهت        تو ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 10 بازدید

برای بانوی یگانه

       - چشمهایم به میهمانی باران می رود                     آنگاه که دانه های تسبیحت در دست مادر                                                        یادت را در دلم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
       - برای صبوری کردن ،                              چند صباحی به کلاس تقویتی نیاز دارم می خواهم بایستم ،                             کسی استاد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 6 بازدید