پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

       - مرا از نگاهم بخوان که با سکوت                              برایت ترانه می خوانم                       من تو را از ابهام واژه ها ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 12 بازدید