- * چشم به تابلوي دل مي ماند . نه ، تابلو نه ،

                    چشم انگار جدار شفافي است كه به خيال خود دل را مي پوشاند ،

                                غافل از اينكه مثل ويترين موجودي دل را بهتر به نمايش مي گذارد .*

سيد مهدي شجاعي (سانتاماريا)

          آه نازنين ! حتي اگر گاهي زبانت چيز ديگري مي گفت باز چشمانت واضح تر از آن

        بامن سخن مي گفت اكنون مي دانم كه نگاهت مرا به محضر عشق فرا مي خواند ...

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
مامان فريد عسل و خودش

آه عمه جون دلم پرواز کرد از خوندنش من می دونم واسه کی نوشته بودی. عزیزم می بوسمت خوشا به حال کسی که تو به فراخوان عشقش جواب بدی......

نسيم

دوست دارم و دلم برات تنگ تنگ شده