پيله

         نیکوس کازانتزاکیس ( نویسنده زوربای یونانی ) تعریف می کند که در کودکی ، پيله كرم 

     ابريشمي را روي درختي مي يابد ، درست در زماني كه پروانه خود را آماده مي كند تا از 

     پيله خارج شود . كمي منتظر مي ماند ، اما سرانجام - چون خروج پروانه طول مي كشد - 

     تصميم مي گيرد به اين فرآيند شتاب ببخشد . با حرارت دهان اش پيله را گرم مي كند ، تا

     اين كه پروانه خروج خود را آغاز مي كند اما بال هايش هنوز بسته اند و كمي بعد مي ميرد .

     كازانتزاكيس مي گويد : بلوغي صبورانه با ياري خورشيد لازم بوده اما من انتظار كشيدن 

     نمي دانستم . آن جنازه كوچك ، تا به امروز ، يكي از سنگين ترين بارها بر روي وجدانم بوده

     اما همان جنازه باعث شد بفهمم كه فقط يك گناه كبيره حقيقي وجود دارد : فشار آوردن 

     بر قوانين بزرگ كيهان . بردباري لازم است ، نيز انتظار زمان موعود را كشيدن و با اعتماد 

     راهي را دنبال كردن كه خداوند براي زندگي ما برگزيده است .    

    

/ 0 نظر / 6 بازدید