- چقدر خوشحالم که می تونم باهات حرف بزنم یا هر موقع که بخوام درد دل کنم . ثروت

      آسمونی من ! تمام رنجها و خستگي هاي وجودم رو از تن و روحم بيرون مي كني . يه

      لبخندت كافيه تا موج انرژي رو به سمتم جريان بدي ، بيشتر از اوني كه بدوني و بدونم   

      دوستت دارم ...

/ 0 نظر / 4 بازدید