- کسی به درختان بی بر آزار نمی رساند ،

            تنها به درختاني سنگ مي زنند

                  كه پيشانيشان با ميوه اي زرين آراسته است . . .

.

/ 1 نظر / 6 بازدید
نسيم

سلام عزيزکم پس می خوای بگی ما ميوه ای داشتيم که اينهمه سنگ خورديم؟ دوست دارم