از بزرگان

     - تا قلب نخواهد ، هرگز مغز چيزي را باور نمي كند .                       ( جيمز )

     - وسعت دنياي هر كس به اندازه وسعت انديشه اوست .              ( نيچه )

     - تنهايي در بهشت هم ارزش ندارد .                                            ( دوسن پير )

     - براي خنديدن منتظر خوشبختي مشو . شايد بميري و هرگز نخنديده باشي .    ( لابروير ) 

     ـ خدا را با خوشبختي ات مسنج .                                                ( آندره ژيد )

     - شنا كردن در جهت جريان آب از عهده ماهي مرده هم برمي آيد .   ( اسمايلز )

/ 2 نظر / 6 بازدید
شاهين

سلام شاهين هستم نويسنده غم هاي زندگي آپ كردم منتظرم بيا راستی مطلبت خیلی جالب بود

مامان عسل

عزيز دلم من از نوشته های وبت خيلی لذت می برم اما نمی دونم چرا از خودت چيزی نمی نويسی. من می خواهم جای پاهای تورو تو نوشته ها ببينم. دوستت دارم و فردا فيلم چپ دست را بهم ياداوری کن لطفا