- درگذشت پرشتاب لحظه های سرد

                               چشم های وحشی تو در سکوت خویش

                                                                              گرد من دیوار می سازد .....      

                                                          

                                                                                               ( فروغ فرخزاد )       

/ 2 نظر / 6 بازدید
نسيم تو

خوشگلم نمی گی من چطوری اين رنگ را تشخيص بدم؟ اخه منکه نديدم چی نوشتم.

شهاب

و پشت ديوار دلت می گيرد سکوت خفه ات می کند...