- روزی که آمدی تو را خواهم شناخت        تو را از درخشش چشمانت خواهم شناخت        و از معصومیت نگاهت        تو ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 6 بازدید

برای بانوی یگانه

       - چشمهایم به میهمانی باران می رود                     آنگاه که دانه های تسبیحت در دست مادر                                                        یادت را در دلم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 5 بازدید
       - برای صبوری کردن ،                              چند صباحی به کلاس تقویتی نیاز دارم می خواهم بایستم ،                             کسی استاد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید
       - شاخه های خشکیده ام را بچین           مرا هرس کن با دستهایی به وسعت خواستنم                         دلم جوانه می خواهد و ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 5 بازدید
       - با دیدگانی روشن                         بر شعله های افروخته اش می نگرم ،                                                                            زیباست !        زیبا و گرم و ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 3 بازدید
       - برای قالیچه هزار رنگم نقشی تازه بیاور                 می خواهم لحظه لحظه های بودنت را                                       بر تار ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید
       - جشن شهاب باران آسمان               حاصل تراش خوردن تن آنهاست                     آری برای درخشیدن باید تحمل صیقل خوردن داشت... . ادامه مطلب
/ 7 نظر / 8 بازدید
مرداد 91
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
14 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
6 پست