- بارهایت را همه بر دوش مکش                      که خداوند شانه های ما را                                     از آن یکدیگر آفریده است      و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 11 بازدید
       - روزهای فاصله را تحمل آوردن                     همچون تاب آوردن روزهای بی تنفس است ،                                                 چگونه می توان بی تنفس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید
       تو گامهای خویش بردار                                                من گامهای خویش      تو بذرهای خویش بپاش                                               من بذرهای خویش      تو زمین های خویش آبیاری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید
       - من در تو تکثیر خواهم شد            من در تو تکرار خواهم شد                 من در تو خواهم شکفت            ای ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید
       - توی چند تا پست قبلیم از کوچولویی نوشته بودم که فرشته ها از نظر اون چیزی  شبیه مامان بزرگش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید
       - در مطلع عشق تو                       دیگر بار زاده شدم،                             آنگاه با تو بالیدم و به اوج رسیدم               از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
       - با حضورت واژه ها گنگ می شوند ...                آنجاست که چشمانم برایت می گویند                                                                         و از تو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید
       - این روزها هوا پر از قاصدک است               قاصدکانی که حریر لمس شان رد بوسه های توست بر گونه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید
مرداد 91
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
14 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
6 پست