- من کاشف یکرنگی تو بوده ام          تو کاشف سادگی من            من کاشف بی قراری تو بوده ام               تو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 0 بازدید
       - با تو تجربه خواهم کرد       هر رؤیا               که جسارت دیدنش را                                         در ژرف ترین لایه های خواب شبانگاهیم                               ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید
       - بی کلام می نوازیم              با سکوت معنایت می کنم                    آنگاه که فریاد ها می خواهند ,                             بر باورم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
       - آنچه مسحورم می کند             نه حضورت                              که اعجازت            در بازآفرینی دوباره من از خودم بود                                                 تو خود ای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
       برای خاطر چمنزارها،                               خدا را قسم داده ام ،                                                           تا چشمه سارها هیچ گاه از سرود رفتن باز نایستند...  پس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

دستان مقدس

 دستهایی که کمک می کنند ،     مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می کنند .                                                                                       "کورش کبیر"   و من بوسه هایم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 0 بازدید
       - عادت ,                 حجاب دیدن است .                         دیدن , هنر "عادت زدایی"  ست ... . ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
مرداد 91
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
14 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
6 پست