- هر آنچه زیباست همیشه خوب نیست ،                اما آنچه خوب است هميشه زيباست ! .
/ 1 نظر / 5 بازدید
       - سلامت رواني ما دقيقاً بستگي دارد به اينكه تا چه حد بتوانيم كساني          را كه با  اعمالشان به نحوي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید
     - کسی به درختان بی بر آزار نمی رساند ،             تنها به درختاني سنگ مي زنند                   كه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید
مرداد 91
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
14 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
6 پست