- دیگه تصمیمم رو گرفته ام . مطمئن باش مبارزه می کنم ، با همه چيز و همه كس

      ( غير از خدا ) . براي حفظ زندگيمون ، براي حفظ داشته هامون . مطمئن باش هيچ كس

      و هيچ چيز جز خدا و اراده اون نمي تونه كوچيكترين فاصله اي بين ما بندازه . مي دونم

      خدا با ماست ، همون جور كه تا حالا توي تمام لحظه هامون بوده ، توي تمام حرفهامون ،

      كارامون ....  ديگه نمي ذارم يادم بره كه ما يه مبارزيم يه رزم آور نور.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ليلي

سلام راستی يه چيزی اين برچسبی که در موردش صحبت کردی رو بايد بگم اين ما هستيم که سازنده برچسبيم. در ضمن از اينکه با شما رزم آور نور آشنا شدم بسيار خوشحالم. از اينکه شما هم کوئيلو می خونيد خوشحالتر. راستی تو نيمه گمشده خودتو پيدا کردی؟