همسفران

 

- و در اکنون و این جا

    عازم سفر دل انگیز خویش

      از تولد تا مرگ و از مرگ تا تولدی دیگر

     شکوفایی یک گل شبدر ،

 شکوفایی من است

آن گاه ، من در گلی دیگر خواهم شکفت ...

برای پدربزرگ و مادربزرگ عزیزم که تحمل دوری همدیگر را بیش از چند روز تاب نیاوردند و عاشقانه

پریدند ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
مامان فرید جون

سلام این امرداد چه ماه عاشقانه ای ها.... حالا لطفا شما هم به ما سربزنید.